Priser

 

Priser på support/opplæring for privatkunder:
Oppmøte 250,- (inkl. kjøring).
Timepris deretter kr 700,- pr. time. Regnes fra påbegynt halvtime.
Timepris opplæring kr 560,- pr. time. Regnes fra påbegynt halvtime.
Fjernhjelp oppstart kr 400,-, deretter kr 200,- pr. påbegynte kvarter.

Alle priser til privatkunder er inkl. mva.

Priser på support for bedrift (veil. priser.):
Oppmøte 250,- (inkl. kjøring).
Timepris deretter kr 700,- pr. time. Regnes fra påbegynt halvtime.
Timepris opplæring kr 700,- pr. time. Det beregnes ikke mva på opplæring. 
Fjernhjelp oppstart kr 400,-, deretter kr 200,- pr. påbegynte kvarter.

Ved papirfakturering tilkommer porto og ekspedisjonsgebyr på kr 59,-
dette gebyret frafaller dersom jeg kan sende pdf-faktura med e-post.

Alle priser til bedrift er ekskl. mva.

Priser på datamaskiner og tilbehør ved forespørsel.
Ta kontakt på post@kultorp.no eller telefon 33 44 10 92.

Rask levering!